Home

flyer_web

CAT (CASTELLANO ABAJO)

JORNADA DE PORTES OBERTES

Els convidem a participar, el dia 25 de febrer de 2017 a la jornada de portes obertes que estem preparant per celebrar els 5 anys de La Cháchara.

9- 10h. ESFÍNTERS I DESBLOQUEIG (MÈTODE PAULA). MARIA STOYANOVA

10- 11:30h. DANSA CONTEMPORÀNIA. ELENA ZENDRERA

11:30- 13h. MOVIMENT AUTÈNTIC. DIANA MACHADO

13- 14:30h. 108 SALUTACIONS AL SOL. ELI I LUCILA

14:30- 16:30h. DEGUSTACIÓ VEGANA. JULIA

16:30. KIRTAN. BARCELONA KIRTAN PROJECT

L’aforament és limitat i és imprescindible apuntar-se a totes les activitats, així com reservar el vostre menú vegà. Teniu temps fins el dia 23.

RESERVES: lachachara@elfosforo.net

Totes les activitats es realitzaran amb aportació voluntària, llevat del menú que tindrà un preu econòmic de 7 €. Tot el recaptat es repartirà entre els participants de la jornada (La Cháchara organitza l’esdeveniment gratuïtament)

ESFÍNTERS I DESBLOQUEIG (MÈTODE PAULA). MARIA STOYANOVA

El Mètode de Paula dels músculs circulars (esfínters) és un mètode únic basat en la capacitat natural del cos de curar-se a si mateix. Els exercicis basats en el mètode activen els músculs circulars, coneguts també com esfínters (músculs situats al voltant dels diferents orificis del cos que funcionen d’acord amb els moviments bàsics de la vida: el moviment polsant de contracció i relaxació, obertura i tancament), generant la sanació integral del nostre estat físic i mental.

DANSA CONTEMPORÀNIA. ELENA ZENDRERA

Descobrirem la dansa contemporània a través de frases de moviment, improvitsacions i dinàmiques que ens permetran treballar la consciència del propi cos i l’espai que l’envolta, per accedir a un cos atent, disponible i obert al plaer del moviment.

MOVIMENT AUTÈNTIC. DIANA MACHADO

Creat per Mary Whitehouse i desenvolupat per Janet Adler i Joan Chodorow, el Moviment Autèntic és una disciplina que es practica amb diferents objectius: com una forma de meditació en moviment, acompanyant processos creatius o en el context d’un procés terapèutic.

108 SALUTACIONS AL SOL. ELI I LUCILA

És una tradició de l’Índia que es realitza per celebrar canvis de cicles.

La salutació al sol o Surya Namaskar és una sèrie de 12 postures en què combines la respiració i el moviment. Amb aquesta seqüència aconsegueixes connectar el cos amb la ment mitjançant la respiració conscient, en aquesta pràctica fas servir tots els músculs del cos i tota la concentració de la teva ment. Els 12 quadrants del cel o els dotze hores de sol són multiplicats per 9 com a número de l’última escala evolutiva de la consciència i és igual a 108.

Realitzant 108 salutacions al sol generem una energia especifica la freqüència té com significat: complitud i totalitat.

KIRTAN. BARCELONA KIRTAN PROJECT

Barcelona Kirtan Project [www.kirtanbarcelona.com] és un duo musical que combina mantres i arranjaments musicals contemporanis per crear un espai de relaxació, presència i transformació.


CAST

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

Los invitamos a participar, el día 25 de febrero de 2017 a la jornada de puertas abiertas que preparamos para celebrar los 5 años.

9- 10h. ESFÍNTERES Y DESBLOQUEO (MÉTODO PAULA). MARIA STOYANOVA

10- 11:30h. DANZA CONTEMPORÁNEA. ELENA ZENDRERA

11:30- 13h. MOVIMIENTO AUTÉNTICO. DIANA MACHADO

13- 14:30h. 108 SALUDOS AL SOL. ELI I LUCILA

14:30- 16:30h. DEGUSTACIÓN VEGANA. JULIA

16:30. KIRTAN. BARCELONA KIRTAN PROJECT

El aforo es limitado y es imprescindible apuntarse a todas las actividades, así como reservar vuestro menú vegano. Tenéis tiempo hasta el día 23.

RESERVAS: lachachara@elfosforo.net

Todas las actividades se realizarán con aportación voluntaria, salvo el menú que tendrá un precio económico de 7€. Todo lo recaudado se repartirá entre los participantes de la jornada (La Cháchara organiza el evento gratuitamente)

ESFÍNTERES Y DESBLOQUEO (MÉTODO PAULA). MARIA STOYANOVA

El Método de Paula de los músculos circulares (esfínteres) es un método único basado en la capacidad natural del cuerpo de curarse a sí mismo. Los ejercicios basados en el método activan los músculos circulares, conocidos también como esfínteres (músculos situados alrededor de los diferentes orificios del cuerpo que funcionan de acuerdo con los movimientos básicos de la vida: el movimiento pulsante de contracción y relajación, apertura y cierre), generando la sanación integral de nuestro estado físico y mental.

DANZA CONTEMPORÁNEA. ELENA ZENDRERA

Descubriremos la danza contemporánea a través de frases de movimiento, improvisaciones y dinámicas que nos permitirán trabajar la conciencia del propio cuerpo y el espacio que lo rodea, para acceder a un cuerpo atento, disponible y abierto al placer del movimiento.

MOVIMIENTO AUTÉNTICO. DIANA MACHADO

Creado por Mary Whitehouse y desarrollado por Janet Adler y Joan Chodorow, el Movimiento Auténtico es una disciplina que se practica con diferentes objetivos: como una forma de meditación en movimiento, acompañando procesos creativos o en el contexto de un proceso terapéutico.

SALUDOS AL SOL. ELI I LUCILA

Es una tradición de India que se realiza para celebrar cambios de ciclos.

El saludo al sol o Surya Namaskar es una serie de 12 posturas en la que combinas la respiración y el movimiento. Con esta secuencia logras conectar el cuerpo con la mente mediante la respiración consciente, en esta práctica usas todos los músculos del cuerpo y toda la concentración de tu mente.  Los 12 cuadrantes del cielo o las doce horas del sol son multiplicados por 9 como número de la última escala evolutiva de la consciencia y es igual a 108.

Realizando 108 saludos al sol generamos una energía especifica cuya frecuencia tiene como significado: complitud y totalidad.

KIRTAN. BARCELONA KIRTAN PROJECT

Barcelona Kirtan Project [www.kirtanbarcelona.com] es un duo musical que combina mantras y arreglos musicales contemporáneos para crear un espacio de relajación, presencia y transformación.