Home

COACHING_OlgaBlancoCAT

COACH PER PREPARACIÓ DE PERSONATGES, ASSESSORAMENT A COMPANYIES I PREPARACIÓ DE CÀSTINGS.

Horaris i preus a convenir

Assessorament individualitzat per actors que estiguin preparant personatges i trobin alguna dificultat, així com a companyies que vulguin ajuda en el seu muntatge.

Ajuda individualitzada per preparar càstings i afrontar-los amb seguretat.

INSCRIPCIONS: olgablancogalan@gmail.com | +34 673 915 828

CAST

COACH PARA PREPARACIÓN DE PERSONAJES, ASESORAMIENTO A COMPAÑÍAS Y PREPARACIONES DE CÁSTINGS.

Horarios y precios a convenir

Asesoramiento individualizado para actores que estén preparando personajes y encuentren alguna dificultad, así como a compañías que quieran ayuda en sus montages.

Ayuda individualizada para preparar càstings y afrontarlos con seguridad

INSCRIPCIONES: olgablancogalan@gmail.com | +34 673 915 828