Home

JOVESCAT

TEATRE PER A JOVES DE 12 A 18 ANYS

IMPARTEIX: Olga Blanco

DIMECRES DE 17 A 19H

PREU: 30€/ mes

Jugar, improvitzar, imaginar, crear.

Treballarem a partir del joc amb exercicis de desinhibició, improvització i creació de personatges a partir de la imaginació. Jugarem a ser un altre d’una manera senzilla i molt divertida.

INSCRIPCIONES: lachachara@elfosforo.net

 

CAST

TEATRO PARA JÓVENES DE 12 A 18 AÑOS

IMPARTE: Olga Blanco

MIÉRCOLES DE 17 A 19H

PRECIO: 30€/ mes

Jugar, improvisar, imaginar, crear.

Trabajaremos a partir del juego con ejercicios de desinhibición, improvisación y creación de personajes a partir de la imaginación. Jugaremos a ser otros de una forma sencilla y muy divertida.

INSCRIPCIONS: lachachara@elfosforo.net