Home

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CURSOS REGULARS 2022-2023

IOGA IYENGAR | YOGA IYENGAR

Classes de Ioga Iyengar amb profesors certificats.

Clases de Yoga Iyengar con profesores certificados.


MEDICINA POÉTICA

Estudio vivencial de la narrativa mágica de nuestra biología


EN CUERPO TEMPLO

Espacio de bioenergética y poesía corporal

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CURSOS REGULARS 2021-2022

IOGA IYENGAR | YOGA IYENGAR

Classes de ioga segons el llinatge B.K.S. Iyengar

Clases de yoga según el linaje de B.K.S. Iyengar


COLLECTIVE LAB: entrenament, investigació i creació col·lectiva

COLLECTIVE LAB: entrenamiento, investigación y creación colectiva

Atelier Escènic Stoyanova

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CURSOS REGULARS 2020-2021

IOGA IYENGAR | YOGA IYENGAR

Classes de ioga segons el llinatge B.K.S. Iyengar

Clases de yoga según el linaje de B.K.S. Iyengar


IOGA PRE I POST NATAL | YOGA PRE Y POST NATAL

Amb Marilisa Battaglia

Con Marilisa Battaglia


CREATIVE TRAINING

Atelier Escènic Stoyanova

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CURSOS REGULARS 2019-2020

IOGA IYENGAR | YOGA IYENGAR

Classes de ioga segons el llinatge B.K.S. Iyengar

Clases de yoga según el linaje de B.K.S. Iyengar


IOGA PRENATAL | YOGA PRENATAL

Amb Marilisa Battaglia

Con Marilisa Battaglia


IOGA POST-NATAL | YOGA POST-NATAL

Amb Marilisa Battaglia

Con Marilisa Battaglia

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CURSOS 2018-2019

HATHA IOGA | HATHA YOGA

Hatha Ioga para principiants, nivell 1 i nivell 1-2. Consulta tots els horaris.

Hatha Yoga para principiantes, nivel 1 y nivel 1-2. Consulta todos los horarios.


IOGA PRENATAL | YOGA PRENATAL

Amb Marilisa Battaglia, els dilluns de 18:15 a 19:30h

Con Marilisa Battaglia, los lunes de 18:15 a 19:30h


IOGA POST-NATAL | YOGA POST-NATAL

Amb Marilisa Battaglia, els dimarts de 12 a 13:15h

Con Marilisa Battaglia, los martes de 12 a 13:15h


INICIACIÓ A LA DANSA CONTEMPORÀNIA | INICIACIÓN A LA DANZA CONTEMPORÁNEA

Amb Elena Zendrera, tots els dimarts de 20 a 21:30h

Con Elena Zendrera, todos los martes de 20 a 21:30h


CREATIVE TRAINING

Amb Maria Stoyanova, els dimecres de 11 a 14h

Con Maria Stoyanova, los miércoles de 11 a 14h

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

CURSOS 2016-2017

HATHA IOGA | HATHA YOGA

«La salut és riquesa, la pau mental és la felicitat. El Ioga mostra el camí.» Swami Sivananda.

“La salud es riqueza, la paz mental es la felicidad. El Yoga muestra el camino.” Swami Sivananda.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

IOGA PER A MARES AMB NADONS | YOGA PARA MAMÁS CON BEBÉS

La pràctica està dirigida a la mama tant a nivell físic com emocional podent incorporar el bebè en alguns exercicis. Preparació al part i recuperació postpart.

La práctica está dirigida a la mamá tanto a nivel físico como emocional pudiendo incorporar al bebé en algunos ejercicios. Preparación al parto y recuperación post-parto.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

INICIACIÓ A LA DANSA CONTEMPORÀNIA | INICIACIÓN A LA DANZA CONTEMPORÁNEA

Descobrirem la dansa contemporània a través de frases de moviment, improvisacions i dinàmiques.

Descubriremos la danza contemporánea a través de frases de movimiento, improvisaciones y dinámicas.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ESFÍNTERS I DESBLOQUEIG (MÈTODE PAULA) | ESFÍNTERES Y DESBLOQUEO (MÉTODO PAULA)

Mètode únic basat en la capacitat natural del cos de curar-se a si mateix.

Método único basado en la capacidad natural del cuerpo de curarse a sí mismo.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 «CREATIVE TRAINING» (ENTRENAMENT ACTORAL) | “CREATIVE TRAINING” (ENTRENAMIENTO ACTORAL)

Combinació de diferents tècniques i mètodes amb l’objectiu de potenciar i desenvolupar la força creativa i comunicativa dels actors i les actrius.

Combinación de diferentes técnicas y métodos con el objetivo de potenciar y desarrollar la fuerza creativa y comunicativa de los actores y actrices.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CURSOS 2015-2016

HATHA IOGA | HATHA YOGA

«La salut és riquesa, la pau mental és la felicitat. El Ioga mostra el camí.» Swami Sivananda.

“La salud es riqueza, la paz mental es la felicidad. El Yoga muestra el camino.” Swami Sivananda.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

IOGA PER A MARES AMB NADONS | YOGA PARA MAMÁS CON BEBÉS

La pràctica està dirigida a la mama tant a nivell físic com emocional podent incorporar el bebè en alguns exercicis. Preparació al part i recuperació postpart.

La práctica está dirigida a la mamá tanto a nivel físico como emocional pudiendo incorporar al bebé en algunos ejercicios. Preparación al parto y recuperación post-parto.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PILATES AMB IRINA MARTÍNEZ | PILATES CON IRINA MARTÍNEZ

Enforteix, estira i relaxa la musculatura.

Fortalece, estira y relaja la musculatura.

ESTE CURSO SE ENCUENTRA CANCELADO POR BAJA MATERNAL.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ATELIER ESCÈNIC STOYANOVA

Creative Training & New Dramaturgies & Human_Time_Site Specific Performing Art

La formació en «New Dramaturgies» ofereix un procés creatiu on el desenvolupament personal i l’artístic s’uneixen i complementen.

La formación en “New Dramaturgies” ofrece un proceso creativo donde el desarrollo personal y el artístico se unen y complementan.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CREATIVE TRAINING – ATELIER ESCÈNIC STOYANOVA

Classe regular d’octubre a juny que combina tècniques i exercicis de desblocatge psicofísic, entrenament actoral, recerca i creació escènica.

Clase regular de octubre a junio que combina técnicas y ejercicios de desbloqueo psicofísico, entrenamiento actoral, investigación y creación escénica.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

LABORATORIO – ATELIER ESCÈNIC STOYANOVA

El laboratori de “Human_Time_Site Specific Performing Art” ofereix als participants un entrenament psicofísic i un acompanyament artístic que prepara els performers per a un treball intens, sensorial i subtil amb relació als espectadors, amb el temps i amb l’espai.

El laboratorio de “Human_Time_Site Specific Performing Art” ofrece a los participantes un entrenamiento psicofísico y un acompañamiento artístico que prepara a los performers para un trabajo intenso, sensorial y sutil en relación con los espectadores, con el tiempo y con el espacio.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CURSOS 2014-2015

HATHA IOGA | HATHA YOGA

«La salut és riquesa, la pau mental és la felicitat. El Ioga mostra el camí.» Swami Sivananda.

“La salud es riqueza, la paz mental es la felicidad. El Yoga muestra el camino.” Swami Sivananda.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

IOGA PER A MARES AMB NADONS | YOGA PARA MAMÁS CON BEBÉS

La pràctica està dirigida a la mama tant a nivell físic com emocional podent incorporar el bebè en alguns exercicis. Preparació al part i recuperació postpart.

La práctica está dirigida a la mamá tanto a nivel físico como emocional pudiendo incorporar al bebé en algunos ejercicios. Preparación al parto y recuperación post-parto.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PILATES AMB IRINA MARTÍNEZ | PILATES CON IRINA MARTÍNEZ

Enforteix, estira i relaxa la musculatura.

Fortalece, estira y relaja la musculatura.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

MEDITACIÓ. SATSANG AMB DÉBORA SANZ | MEDITACIÓN. SATSANG CON DÉBORA SANZ

Enfocada des de la tècnica de l’Oneness University (Índia)

Enfocada desde la técnica de la Oneness University (India)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CURSOS 2013-2014

HATHA IOGA | HATHA YOGA

«La salut és riquesa, la pau mental és la felicitat. El Ioga mostra el camí.» Swami Sivananda.

“La salud es riqueza, la paz mental es la felicidad. El Yoga muestra el camino.” Swami Sivananda.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

IOGA PER A MARES AMB NADONS | YOGA PARA MAMÁS CON BEBÉS

La pràctica està dirigida a la mama tant a nivell físic com emocional podent incorporar el bebè en alguns exercicis. Preparació al part i recuperació postpart.

La práctica está dirigida a la mamá tanto a nivel físico como emocional pudiendo incorporar al bebé en algunos ejercicios. Preparación al parto y recuperación post-parto.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PILATES AMB IRINA MARTÍNEZ | PILATES CON IRINA MARTÍNEZ

Enforteix, estira i relaxa la musculatura.

Fortalece, estira y relaja la musculatura.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TAI CHI KUNG AMB PABLO BOZZO | TAI CHI KUNG CON PABLO BOZZO

Exercicis suaus i harmònics que ajuden a equilibrar l’organisme, relaxar-nos i prendre consciència de nosaltres mateixos a través del cos i l’energia.

Ejercicios suaves y armónicos que ayudan a equilibrar el organismo, relajarnos y tomar conciencia de nosotros mismos a través del cuerpo y la energía.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

MÈTODE PAULA (ESFÍNTERS)  | MÉTODO PAULA (ESFÍNTERES)

Desblocatge energètic, físic i emocional a partir del Mètode Paula dels músculs circulars (esfínters).

Desbloqueo energético, físico y emocional a partir del Método Paula de los músculos circulares (esfínteres).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TRAINING AMB MARIA STOYANOVA | TRAINING CON MARIA STOYANOVA

Sessions de treball psicofísic basades en la tècnica actoral de Michael Chejov.

Sesiones de trabajo psicofísico basadas en la técnica actoral de Michael Chejov.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TALLER DE TEATRE TERAPÈUTIC AMB NATHALIA PAOLINI | TALLER DE TEATRO TERAPÉUTICO CON NATHALIA PAOLINI

Un taller de teatre que serveix per a la vida.

Un taller de teatro que sirve para la vida.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CURSOS 2012

CENTRE, IMAGINACIÓ I ENERGIA AMB PETER GADISH I MARIA STOYANOVA | CENTRO, IMAGINACIÓN Y ENERGÍA CON PETER GADISH Y MARÍA STOYANOVA

Per reciclar la nostra capacitat actoral de la mà de dos experts.

Para reciclar nuestra capacidad actoral de la mano de dos expertos.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ENTRENAMIENTO DE FITZMAURICE VOICEWORK® CON ESTHER PALLEJÀ LOZANO  | ENTRENAMENT DE FITZMAURICE VOICEWORK ® AMB ESTHER PALLEJÀ LOZANO

A partir del 4 de junio, los lunes, de 19 a 21h

A partir del 4 de juny, dilluns de 19 a 21h

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TALLER DE MOVIMIENTO AUTÉNTICO CON DIANA MACHADO | TALLER DE MOVIMENT AUTÈNTIC AMB DIANA MACHADO

El sábado 2 de junio, Diana Machado imparte un nuevo taller de movimiento auténtico en La Cháchara.

El dissabte 2 de juny, Diana Machado imparteix un nou taller de moviment autèntic en La Cháchara.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

INTENSIVO DE DANZA TEATRO CON MARISOL CORDERO | INTENSIU DE DANSA TEATRE AMB MARISOL CORDERO

La Cháchara propone, a través de la Associació Matraka un intensivo de danza teatro con Marisol Cordero

La Cháchara proposa, a través de l’Associació Matraka un intensiu de dansa teatre amb Marisol Cordero

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

VOZ CON VIV MANNING | VEU AMB VIV MANNING

La Cháchara propone, a través de la Associació Matraka un taller de voz con Viv Manning.

La Cháchara proposa, a través de l’Associació Matraka un taller de veu amb Viv Manning.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PILATES CON IRINA MARTÍNEZ | PILATES AMB IRINA MARTÍNEZ

A partir del 10 de abril ven a La Cháchara a ponerte en forma con las clases de Pilates impartidas por Irina.

Des del 10 d’abril vine a La Cháchara a posar-te en forma amb les classes de Pilates impartides per Irina.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

INTENSIVO DE CHI KUNG Y TUI NA | INTENSIU DE TXI KUNG I TUI NA

El sábado 24 de marzo Pablo Bozzo nos ofrece un intensivo que nos aproxima a algunas técnicas de la medicina tradicional china. Trabajo individual de Chi Kung y trabajo en parejas con masaje Tui Na.

El dissabte 24 de marçPablo Bozzo ens ofereix un intensiu que ens aproxima a algunes tècniques de la medicina tradicional xinesa. Treball individual de Txi Kung i treball en parelles amb massatge Tui Na.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

INTENSIVO DE FITZMAURICE VOICEWORK® CON ESTHER PALLEJÀ LOZANO | INTENSIVO DE FITZMAURICE VOICEWORK ® AMB ESTHER PALLEJÀ LOZANO

Del 12 al 23 de marzo, en 6 sesiones, los lunes, miércoles y viernes de 10 a 14, Esther Pallejà lozano impartirá un intensivo de Fitzmaurice Voicework®

Del 12 al 23 de març, en 6 sessions, els dilluns, dimecres i divendres de 10 a 14, Esther Pallejà Lozano impartirà un intensiu de Fitzmaurice Voicework®

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TALLER DE MOVIMIENTO AUTÉNTICO CON DIANA MACHADO | TALLER DE MOVIMENT AUTÈNTIC AMB DIANA MACHADO

De febrero a junio, en cinco sesiones, Diana Machado imparte su taller de movimiento auténtico en La Cháchara.

De febrer a juny, en cinc sessions, Diana Machado imparteix el seu taller de moviment autèntic en La Cháchara.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ENTRENAMIENTO ACTORAL CON MARIA STOYANOVA | ENTRENAMENT ACTORAL AMB MARIA STOYANOVA

A partir de febrero, comienza en La Cháchara el entrenamiento actoral con Maria Stoyanova.

A partir de febrer, comença a La Cháchara l’entrenament actoral amb Maria Stoyanova.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s